Varma - Vuosikertomus 2012

Konserni- ja osakkuusyhtiöt

Vuoden 2012 lopussa Varma-konserniin kuului 226 (225) tytär- ja 22 (22) osakkuusyhtiötä. Tärkeimmät tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat Tieto Esy Oy (50,1 prosenttia), Vakuutusosakeyhtiö Garantia (30,5 pro­senttia), SATO Oyj (39,9 prosenttia), Technopolis Oyj (24,1 prosenttia) ja NV Kiinteistösijoitus Oy (45 prosenttia). Lisäksi Varma-konserni omistaa 50 prosenttia Keskinäisen vakuutusyhtiön Kalevan takuupääomasta. Pääosa tytär- ja osakkuusyhtiöistä on kiinteistöyhtiöitä.