Varma - Vuosikertomus 2012

Liikekulut

Varma käytti vakuutusmaksun hoitokustannustulolla katettaviin liikekuluihin 84 (73) prosenttia työeläke­vakuutusmaksun mukana saaduista hoitokustannusosista. Liikekulutehokkuutta heikensivät edelliseen vuoteen verrattuna merkittävät panostukset eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän uusimisprojektiin. Toiminnan tehokkuus koituu Varman asiakkaiden hyväksi asiakashyvityksinä. Varman tavoitteena on hoitaa niin nykyisten kuin tulevienkin eläkkeensaajien varoja mahdollisimman tehokkaasti.

Varma2012_graafit_FIN_.jpg

Suuruuden ekonomian lisäksi tehokkuuden lisääminen edellyttää henkilöstöresurssien ja varsinkin tietojärjestelmäkulujen jatkuvaa hallintaa, sillä ne muodostavat Varman liikekuluista valtaosan. Kokonaisliikekulut kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat 149 (136) miljoonaa euroa. Varma on täsmentänyt merkittävien tietohallintojärjestelmien poistoaikoja.

Varma osallistuu aktiivisesti työeläkealan yhteisten tietojärjestelmien hallinnointiin ja edellyttää järjestelmiltä kustannustehokkuutta sekä kustannusten läpinäkyvyyttä.