Varma - Vuosikertomus 2012

Tulevaisuuden näkymät

Maailmataloudessa vallitsevat epätasapainotilat, epävarmuus ja riskit ovat edelleen erittäin suuria, joten tulevaisuuden ennakointi niin pääomamarkkinoilla kuin Suomen talouden osalta on vaikeaa. Rahoitus­markkinoiden tila näyttää valoisammalta alkaneen vuoden osalta, mutta on kuitenkin selvää, ettei uusia markkinahäiriöitä voi täysin sulkea pois. Rahoitusjärjestelmä on edelleen herkkä erilaisille yksittäisille tapahtumille ja maailmantalouden kasvun elpymisen vahvuus edelleen epävarmaa. Euroalueen rahoituskriisien seurauksena julkisille talouksille ja velkaantumiselle asetetut vaatimukset korostuvat. Euroalueella tehtyjen korjaavien ja tasapainottavien toimenpiteiden vaikutukset eivät ole vielä näkyneet täysimääräisinä. Myös Suomen pääomamarkkinoiden kehitys on työeläkesijoittajalle tärkeää.

Pidemmällä tähtäimellä väestön ikääntyminen heikentää työvoiman tarjontaa ja talouden kasvu­potentiaalia. Suomalainen työeläkejärjestelmä on luotettava ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kysymykset työurien pidentämisestä ja maksutason kehityksestä ovat kuitenkin auki. Työurien pidentäminen on tärkeää talouden kasvuedellytysten kannalta ja ikääntymisen aiheuttamien julkisten menojen kasvun rahoittamiseksi.

Varman vakavaraisuus vahvistui vuoden 2012 aikana niin absoluuttisesti kuin suhteessa vakavaraisuus­rajaan. Koska eläkemeno ylittää vakuutusmaksutulon, uusien sijoitusten tekeminen edellyttää myös nykyisten sijoitusten realisointia. Varma korostaa työeläkeyhtiön vastuuta ammattimaisesta sijoitus­toiminnan riskienhallinnasta sekä kannattaa toimialan tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja kilpailun edellytysten lisäämistä edelleen. Työeläkevakuutusyhtiön tulee hoitaa sille määritetty tehtävä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti.