Varma - Vuosikertomus 2012

Vastuuvelka

Varman vastuuvelka kasvoi 2,7 (-0,4) prosenttia 29 767 (28 966) miljoonaan euroon. Vastuuvelkaan sisältyy kasvaneiden vakuutusmaksu- ja korvausvastuiden lisäksi asiakashyvityksiin käytettävää ositettua lisävakuutusvastuuta 79 (74) miljoonaa euroa, toimintapääomaan sisältyvää osittamatonta lisävakuutusvastuuta 1 073 (1 556) miljoonaa euroa ja osaa työeläkejärjestelmän osaketuotoista puskuriksi siirtävää osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta 190 (-180) miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä oli 1 108 (1 120) miljoonaa euroa.

Vastuuvelan katteena olevan omaisuuden arvo oli vuoden lopussa 118 (113) prosenttia vastuuvelasta.