Varma - Vuosikertomus 2012

Yhtiön hallinto

Varman yhtiökokouksessa käyttävät äänivaltaa vakuutuksenottajat noin 78 prosentin, vakuutetut noin 20 prosentin sekä takuupääoman omistaja Sampo-konserni noin kahden prosentin äänioikeudella.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2012 valittiin hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi Riitta Laitasalo, Ilkka Nokelainen, Jari Paasikivi ja Saana Siekkinen. Hallintoneuvoston jäseninä jatkoivat Juri Aaltonen, Martti Alakoski, Berndt Brunow, Erkki Etola, Stig Gustavson, Ilkka Hallavo, Tauno Heinola, Kari Jordan, Tapio Korpeinen, Tapio Kuula, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Hannu Penttilä, Antti Piippo, Markus Rauramo, Pertti Saarela, Kari Sairo, Mika Seitovirta, Antti Sippola, Pekka Soini, Jorma J. Takanen, Kari Virta, Anssi Vuorio ja Göran Åberg.

Hallintoneuvoston kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kuula sekä varapuheenjohtajiksi Martti Alakoski ja Kari Jordan.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajiksi KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT Petri Kettunen sekä varatilintarkastajiksi KHT Paula Pasanen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.12.2012 uudelleen seuraavat hallituksen erovuorossa olleet jäsenet: Mikael Aro, Ari Kaperi, Lasse Laatunen ja Mikko Mäenpää. Uudeksi jäseneksi valittiin Ole Johanssonin tilalle Kari Jordan toimikaudelle 1.1.–31.12.2013. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sakari Tamminen sekä varapuheenjohtajina Ole Johansson ja Mikko Mäenpää.

Varman verkkosivuilla on esitetty hallinto- ja ohjausjärjestelmistä ajantasainen selvitys, joka perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksiin. Varma julkaisee osavuosiraportin vuosineljänneksittäin. Varman pyrkimyksenä on, että sen taloudellinen julkinen raportointi on läpinäkyvää ja parhaiden käytäntöjen mukaista.