Varma - Vuosikertomus 2012

Tuloslaskelma
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €Liite2012201120122011
Vakuutustekninen laskelma
Vakuutusmaksutulo14 230,73 976,64 230,73 976,6
Sijoitustoiminnan tuotot33 435,74 076,33 404,24 059,3
Korvauskulut
Maksetut korvaukset2-4 222,4-3 966,5-4 222,4-3 966,5
Korvausvastuun kokonaismuutos-630,1-1 080,7-630,1-1 080,7
Vastuunsiirto-0,2-0,2
-4 852,4-5 047,4-4 852,4-5 047,4
Vakuutusmaksuvastuun muutos
Kokonaismuutos-171,01 204,0-171,01 204,0
Vastuunsiirto-0,5-0,5
-171,01 203,4-171,01 203,4
Liikekulut4-72,0-72,1-72,0-72,1
Sijoitustoiminnan kulut3-2 562,2-4 126,6-2 553,0-4 113,5
Vakuutustekninen tulos8,810,2-13,66,4
Muu kuin vakuutustekninen laskelma
Vakuutustekninen tulos8,810,2-13,66,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta18,919,5
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Tilikauden verot-4,4-5,2-4,4-5,2
Voitto varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen4,35,00,920,7
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta0,00,0
Tilikauden voitto4,35,00,920,7