Varma

Työeläketurvan palvelua työntekijälle, yrittäjälle ja eläkkeensaajalle

Varma maksoi vuonna 2013 eläkkeitä 4,8 miljardia euroa 333 700 eläkkeensaajalle. Eläkepäätösten määrä oli katsausvuonna kasvussa, ja Varmassa tehtiin vuoden aikana 43 000 eläkepäätöstä.

Varma maksoi eläkkeitä vuonna 2013 yhteensä 4,8 miljardia euroa, joka on 6,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurimpana syynä on eläkkeensaajien määrän jatkuva kasvu, joka on seurausta väestön ikärakenteen muutoksesta ja eliniän pitenemisestä.

Uusia eläkepäätöksiä annettiin 24 000, mikä on 8,7 % edellisvuotta enemmän. Kasvua oli eniten vanhuuseläkepäätöksissä, joita annettiin 12,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhuuseläkkeistä 8,3 % on myönnetty 68-vuotiaille eläkkeen rinnalla tehdystä työskentelystä. Eläkkeen rinnalla tehty työ onkin viime vuosina lisääntynyt. Varmassa vakuutetut jäävät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana.

Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä laski edelleen hieman, mikä noudattaa jo useita vuosia jatkunutta hyvää kehityssuuntaa. Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysosuus on työeläkeyhtiöissä viime vuosina kasvanut, mikä johtuu yleisesti hakemusten kokonaismäärän vähenemisestä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Määrällisesti hylkäykset eivät kuitenkaan ole lisääntyneet. Varman työkyvyttömyyseläkepäätöksissä hylkäysosuuden muutos mukailee alan kehitystä. Vuonna 2013 uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin Varmassa 31,4 %.

Selvitimme katsausvuonna Varmasta vuonna 2009 hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden vuoden 2012 tilannetta. Selvityksen mukaan 26 % hylkäävän päätöksen saaneista oli vuoden 2012 loppuun mennessä siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Työssä olevien määrä oli vähäinen, ja yli 30 % oli työttömänä. Varma hyödyntää tätä tutkimustulosta asiakasohjauksessaan ja koulutuksessaan.

Kattavat verkkopalvelut eläkeasioiden hoitoon

Varma tarjoaa asiakkailleen kattavat verkkopalvelut eläkeasioiden hoitoon. Tarjoamme palveluja työelämässä oleville työntekijöille ja yrittäjille sekä eläkkeenhakijoille ja eläkkeensaajille.

Asiakkaamme käyttävät verkkopalveluitamme aktiivisesti ja kasvavassa määrin. Vuonna 2013 henkilöasiakkaan verkkopalveluiden käyttö kasvoi 43 %. Erityisen suosittu on eläkehakemuksen seurantapalvelu, jonka kautta tapahtui 82 % eläkehakemusta koskevista tiedusteluista. Kaikkiaan Varman henkilöasiakkaiden kontakteista 74,5 % tapahtui verkossa. Eläkkeensaajien asioinnistakin verkon osuus oli 66,4 %.

Vuonna 2013 sähköisiä eläkehakemuksia tuli Varmaan 6 500 kappaletta, joka on 27 % kaikista ensikertaisista hakemuksista. Asiakkaamme laskivat eläkearvioita verkossa 127 051 kappaletta, joka on jo lähes 90 % kaikista arvioista.