Varma

Työntekijöiden hyvä työkyky alentaa yritysten työeläkekustannuksia

Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme auttavat Varman asiakasyrityksiä säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa. Työntekijöiden hyvä työkyky ja työhyvinvointi tukevat tavoitetta pidentää työuria.

Työkykyjohtamisen kehittäminen on kokonaisuus, joka muodostuu yrityksen nykytilan analyysistä, realististen kehitystavoitteiden asettamisesta sekä valitusta keinovalikoimasta. Työkykyjohtamista tukevien toimenpiteiden kehittäminen pienentää työkyvyttömyyseläkekustannuksia, vähentää sairauspoissaoloja sekä lisää työn sujuvuutta ja työntekijöiden hyvinvointia.

Vuonna 2013 teimme yhteistyötä noin 500 yrityksen kanssa työkykyjohtamisen hyväksi.

Selvitimme palveluidemme vaikuttavuutta niiltä asiakasyrityksiltä, joissa on meneillään Varman tukema työkykyjohtamisen hanke. Kyselyn mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä työkykyjohtamisen palveluiden vaikuttavuuteen. Yleisarvosana oli 4,2 asteikolla 1–5 (4,1 vuonna 2012). Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat työkykyjohtamisen kehityspäällikön toimintaan, joka sai arvosanan 4,5 (4,4 vuonna 2012). Asiakkaamme arvostavat erityisesti kehityspäällikön liiketoimintalähtöistä ja sparraavaa otetta. Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö on mukana varmistamassa, että työkykyjohtamisen hankkeissa on selkeästi asetetut mittarit, joilla arvioidaan työkykyä tukevien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Keskeisiä mittareita ovat mm. työkyvyttömyyseläkemaksuluokka, sairauspoissaolot ja esimiestyön kehittyminen.

Katsausvuonna valmistui verkossa toimiva Työkykyjohtamisen tietopalvelu, joka antaa työkalut tiedolla johtamiseen työkykyyn liittyvissä asioissa. Yrityksen ajantasaista työkykyä kuvaavaa tietoa voi vertailla Varman tietokantaan tai yrityksen toimialaan. Palvelussa voi tarkastella myös työkyvyttömyysmaksun taloudellisia vaikutuksia ja ennusteita sekä sitä, mistä työkyvyttömyysmaksu koostuu.

Varma oli vuonna 2013 mukana Väestöliiton kumppanina Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa. Hankkeen aikana kehitettiin uusia työkaluja ja toimintamalleja työyhteisöjen käyttöön. Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon henkilöstön erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Perheystävälliset käytännöt lisäävät tutkitusti työntekijöiden työhyvinvointia.

Kuntoutuksen jälkeinen työllisyys hyvällä tasolla

Varmaan saapuneiden kuntoutushakemusten määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Hakemuksia tuli Varmaan yli 2 000 kappaletta. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta työpaikoilla toteutettavat ammatilliset kuntoutusohjelmat eli työkokeilut, työhönvalmennukset ja oppisopimukset onnistuivat edelleen hyvin. Kuntoutuksen jälkeinen työelämässä jatkaminen on Varman asiakaskunnassa jatkuvasti hyvällä tasolla: 72,4 % kuntoutujista jatkoi työelämässä kuntoutuksen jälkeen.

Katsausvuonna olimme mukana asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa vakuutuslääkäritoimintaa kehittävässä hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut mm. lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä lisätä tiedonkulkua hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä.

Varma tekee vuosittain useita selvityksiä kuntoutujien ja työkyvyttömyyseläkkeenhakijoiden tilanteesta. Vuonna 2013 selvitimme yrittäjäasiakkaidemme työkyvyttömyyseläkkeisiin johtaneita syitä ja prosesseja. Tulosten avulla kehitämme yrittäjille suunnattuja palvelujamme.

Katsausvuonna selvitimme vuonna 2009 työeläkekuntoutuksensa päättäneiden Varman mielenterveyskuntoutujien tilannetta vuonna 2011. Tulosten mukaan Varman mielenterveyskuntoutujat palaavat työelämään useammin kuin muut yksityisen sektorin kuntoutujat. Myös Varman kuntoutujien työllistymisestä kuntoutuksen jälkeen tehtiin selvitys, jonka mukaan kuntoutus edistää työllistymistä.