Varma

Vakavaraisuus on ennätyksellisen vahva

Varman vakavaraisuus jatkoi nousujohteista kehittymistään koko vuoden. Vakavaraisuus on sekä euromääräisesti että suhteellisesti historiallisen korkealla tasolla.

Varman vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2013 lopussa 9 140 (7 716) miljoonaa euroa eli 31,6 (28,0) % vastuuvelasta. Vahva vakavaraisuus ylläpitää luottamusta eläketurvaan ja ehkäisee parempien sijoitustuottojen avulla työeläkemaksun kovimpia nousupaineita. Varmalle vahva vakavaraisuus on strateginen valinta.

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusmekanismia koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2013 alusta alkaen, ja se muun muassa tehosti riskipuskurien käyttöä. Uusi lainsäädäntö ei muuttanut Varman vakavaraisuusasemaa olennaisesti.

Vahva vakavaraisuuspääoma toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina ja suojaa pääomamarkkinoiden heilahteluilta. Hyvinä sijoitusvuosina tuotot kartuttavat vakavaraisuuspääomaa, kun taas taloudellisesti huonoina aikoina vakavaraisuuspääoma heikkenee. Vahva vakavaraisuus antaa mahdollisuuden tavoitella parempaa tuottoa riskipitoisempien ja tuotto-odotuksiltaan parempien sijoitusten avulla. Mitä riskipitoisempia sijoitukset ovat, sitä suurempaa vakavaraisuuspääomaa vaaditaan. Vakavaraisuuspääoma sisältää lisäksi tasoitusmäärän, jolla kannetaan myös vakuutusriskejä.

Vakavaraisuuspääomalle laissa määritellyt vaatimukset on mitoitettu siten, että se on riittävä myös taloudellisesti huonoina aikoina. Keskeisin vaatimuksista on vakavaraisuusraja, joka määräytyy sijoitusten riskipitoisuuksien mukaan. Myös vakuutusriski huomioidaan vakavaraisuusrajan laskennassa. Vuoden 2013 lopussa Varman vakavaraisuusraja oli 14,5 (11,8) % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,2 (2,4).

Vakavaraisuus vaikuttaa myös asiakashyvitysten suuruuteen: parempi vakavaraisuus näkyy asiakkaille pienempinä vakuutusmaksuina. Varma onkin maksanut erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä vahvan vakavaraisuutensa ja tehokkaan toimintansa ansiosta jo usean vuoden ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on meneillään laaja selvitystyö kate- ja vakavaraisuusvaatimusten uudistamiseksi. Käytännössä uudistus astuisi voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alusta.