Varma

Työeläkepalvelua asiantuntevasti ja joustavasti

Vuoden 2013 aikana panostimme monipuolisesti verkkopalveluiden kehittämiseen. Työeläkeasioiden hoito on entistä vaivattomampaa uudistetun ansioilmoituspalvelun avulla. Syksyllä avattu Työkykyjohtamisen tietopalvelu laajentaa yritysten mahdollisuuksia hallita työeläkekustannuksiaan ja kehittää toimintaansa ajantasaisen tiedon perusteella.

Työelämän rakennemuutoksesta johtuvat lukuisat yt-neuvottelut ja irtisanomiset leimasivat katsauskautta, mikä heijastui myös Varman asiakaskantaan. Kokonaisuudessaan Varman vakuutusmaksutulo nousi 4 258 (4 230) miljoonaan euroon. TyEL-vakuutusten osuus vakuutusmaksutulosta oli 4 071 (4 041) miljoonaa euroa ja YEL-vakuutusten 187 (190) miljoonaa euroa. Vuoden 2013 päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 531 200 (539 700) henkilöä.

Kilpailu työeläkealalla jatkui vilkkaana, ja siirtoliikkeen volyymi on viime vuosina kaksinkertaistunut. Varman myynnin kannalta vuosi 2013 oli hyvä erityisesti keskisuurissa yrityksissä. Myös yrittäjien keskuudessa myynnin kehityssuunta oli positiivinen. Varma on perinteisesti ollut suurten yritysten eläkevakuuttaja, ja tämä näkyy yhä vahvasti asiakaskunnassamme.

Varma huolehtii asiakkaidensa työeläketurvasta kustannustehokkaasti. Yhtiö varasi vuodelta 2013 maksettaviin asiakashyvityksiin 105 (78) miljoonaa euroa eli 3,4 (2,5) % työnantajan TyEL-maksuista. Varma on antanut asiakkailleen useana vuonna alan parhaat asiakashyvitykset, ja vuonna 2013 ne olivat edelleen kilpailukykyisellä tasolla. Asiakashyvitykset alentavat työnantajan lopullista vakuutusmaksua. Hyvitysten suuruuteen vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuutta kuvaava vakavaraisuuspääoma sekä toiminnan tehokkuudesta kertova hoitokustannustulos.

Työeläkealan lisääntynyt kilpailu on sekä työeläkejärjestelmän että asiakkaiden etu, ja Varma suhtautuu kilpailun kehittämiseen myönteisesti. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakiesitys, joka sallisi voimaan tullessaan yhtiökohtaisen hoitokustannusosan. 

Palveluiden tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme

Kehitämme asiakaspalveluamme kuuntelemalla asiakkaitamme ja kartoittamalla heidän tarpeitaan. Vuonna 2013 panostimme erityisesti ansiotietojen ilmoittamiseen käytettävän verkkopalvelun parantamiseen. Yksinkertaistettu palvelu mahdollistaa kaikki toiminnot yhdellä kertaa, mikä nopeuttaa työeläkeasioiden hoitamista. Asiakkaamme käyttävät verkkopalveluitamme ahkerasti, ja sähköinen asiointi on suositumpaa kuin yhteydenotto puhelimella.

Yrittäjiä ja pienyrityksiä palvelevat Varmassa yrittäjien ja pienyritysten vakuutus- ja eläketurva-asioihin erikoistuneet asiakaspalvelijat. Yrittäjä- ja pienyritysasiakkaille Varma tarjoaa kattavan palveluverkoston yhteistyökumppaneittensa If Vahinkovakuutuksen ja Nordea Pankin kautta. Vuoden aikana tiivistynyt yhteistyö parantaa yritysasiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua ja antaa yrittäjille ja yritysten toimivalle johdolle kattavaa tietoa kaikkien kolmen yhtiön palveluista, jotta asiakas voi hoitaa vakuutus-, eläke- ja pankkiasiansa kerralla kuntoon.

Suuria työnantajia palvelevat Varman yrityskohtaiset palveluryhmät, jotka kanavoivat asiantuntijoidemme tiedon asiakkaan hyväksi. Suuret työnantajat hyötyvät erityisesti uudesta työkykyjohtamisen tietopalvelusta, jonka avulla voi mm. analysoida ajantasaista työkyvyttömyysriskiä, tarkastella työkyvyttömyysmaksuluokan säästöpotentiaalia ja tehdä ennakoivia laskelmia. Tavoitteena on kehittää palveluita, jotka tuottavat lisäarvoa ja kustannushyötyä asiakkaillemme. Lisäksi Varman verkkosivuilla on kattava valikoima työkykyjohtamisen työkaluja käytännön työhön.

Vakuutettujen ja vakuutusten määrä
31.12.1331.12.12Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1) 491 400498 460-7 060
YEL39 81041 280-1 470
Yhteensä531 210539 740-8 530
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä4 9285 545-617
Vakuutusten määrä
TyEL26 93027 620-690