Varma

Palkka- ja palkkioselvitys

Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Varma noudattaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin. Tämä selvitys kuvaa tilannetta 31.12.2013. Ajantasainen selvitys on nähtävissä Varman verkkosivuilla.