Varma

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2013. Osallistumisaste, varajäsenet mukaan lukien, oli keskimäärin 90,4 prosenttia. Alla oleva taulukko sisältää jäsenkohtaiset tiedot vuodelta 2013.

Varman hallituksen palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Vuonna 2013 hallituksen palkkiot olivat seuraavat:

Vuosipalkkio 2013

  • puheenjohtaja 45 000 euroa
  • varapuheenjohtaja 32 000 euroa
  • jäsen 18 000 euroa
  • varajäsen 13 000 euroa

Kokouspalkkio puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille, jäsenille ja varajäsenille on 600 euroa. Myös hallituksen valiokuntien, samoin kuin hallituksen puheenjohtajiston erillisistä kokouksista ja hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan mainittu kokouspalkkio.

Hallituksen jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksut.

Varman hallitus 2013 – osallistuminen ja palkkiot
Nimitys-Kokous-
jaTar-ja valio-
Hallituksenpalkkio-kastus-Vaali-Halli-Vuosi-kunta-
kokoukset,valio-valio-valio-Hallinto-tuksenpalk-palk-
Nimiosallistuminenkuntakuntakuntaneuvostoseminaarikio, €kiot, €Yht., €
Puheenjohtaja
Sakari Tamminen9/99/92/23/31/145 00014 40059 400
Varapuheenjohtajat
Kari Jordan6/97/93/33/332 00010 50042 500
Mikko Mäenpää8/98/92/23/31/332 00012 30044 300
Jäsenet
Riku Aalto8/91/118 0005 40023 400
Mikael Aro8/91/118 0005 40023 400
Johanna Ikäheimo8/91/31/118 0006 00024 000
Ari Kaperi8/91/118 0005 40023 400
Lasse Laatunen8/92/318 0006 00024 000
Karsten Slotte9/91/21/118 0006 60024 600
Kari Stadigh9/91/31/118 0006 60024 600
Kai Telanne8/92/21/118 0006 60024 600
Veli-Matti Töyrylä9/93/33/31/118 0008 70026 700
Varajäsenet
Mikko Ketonen8/913 0004 80017 800
Arto Kuusiola8/91/113 0005 40018 400
Liisa Leino7/91/113 0004 80017 800