Varma

Johtoryhmä

Matti Vuoria

Toimitusjohtaja

s. 1951, varatuomari, humanististen tieteiden kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, Fortum Oyj 1998–2003; Kansliapäällikkö, kauppa- ja teollisuusministeriö 1992–1998

Sampo Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen I varapuheenjohtaja, Stora Enso Oyj:n, Wärtsilä Oyj Abp:n ja Finanssialan Keskusliiton hallitusten jäsen sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja vuosina 2004–2013

Matti_vuoria.jpg

Risto Murto

Varatoimitusjohtaja
Toimitusjohtajan sijainen
Johtaja, Sijoitukset

s. 1963 kauppatieteiden tohtori

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, sijoitustoiminto, Varma 2006–2010; Toimitusjohtaja, Opstock Oy 2000–2005; Johtaja, Opstock Oy 1997–2000

NV Kiinteistösijoitus Oy:n ja VVT Kiinteistösijoitus Oy:n hallitusten puheenjohtaja, Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan ja VVO-yhtymä Oyj:n hallitusten varapuheenjohtaja ja Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Varman hallitus on 22.8.2013 nimittänyt Risto Murron toimitusjohtajaksi 1.1.2014 alkaen.

Risto_murto_2.jpg

Eija Kaipainen-Perttula

Johtaja, Vakuutuspalvelut ja kehitystoiminta

s. 1958, filosofian maisteri 

Keskeinen työkokemus:

Vakuutus- ja suurasiakasyhteyksien johtaja, Varma 2006–2007; Vakuutusjohtaja, Varma 2002–2006; Osastopäällikkö, Vakuutustekniikka, Varma 1998–2002; Osastopäällikkö, Vakuutustekniikka, Eläke-Varma 1995–1998

Eläketurvakeskuksen, Vakuutustiedon Kehittämissäätiön ja Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA:n hallitusten jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Eija_kaipainen-perttula.jpg

Timo Kaisanlahti

Johtaja, Hallinto

s. 1962, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö 2004–2005; Neuvotteleva virkamies, Liikenneministeriö 2003–2004; Lakimies, KLegal Oy 2003; Lakimies, Varma-Sampo 2001–2002; Neuvotteleva virkamies, Kauppa- ja teollisuusministeriö 1996–2000

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja ja Osakevarma Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Timo_kaisanlahti.jpg

Tiina Kurki

Johtaja, Tietohallinto

s. 1961, Master of Business Administration

Keskeinen työkokemus:

BCIO, Nordea Pankki Suomi Oyj 2011–2012; Group IT -tietohallinnon johtotehtävät, Nordea Pankki Suomi Oyj, 2008–2011; Vice President, TietoEnator Oyj 2002–2008; Osastopäällikkö- ja asiantuntijatehtävät, TietoEnator Oyj 1986–2002

Tieto Esy Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Tiina_kurki.jpg

Ville-Veikko Laukkanen

Johtaja, Asiakkuudet

s. 1970, oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, johtoryhmän jäsen, Nordea Pankki Suomi Oyj 2010–2012; Maajohtaja, Tryg Suomi/Nordea Vahinkovakuutus 2003–2010; Johtaja, Tryg Suomi/Nordea Vahinkovakuutus 2001–2003; Johtaja, AIG Europe S.A. Suomi 1999–2001; Lakimies, Vakuutusosakeyhtiö Sampo 1996–1999; Finanssialan keskusliitto, Vahinkovakuutuksen johtokunnan jäsen 2006–2010; Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, hallituksen jäsen 2010–2011

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Ville_veikko_laukkanen.jpg

Pasi Mustonen

Johtaja, Aktuaaritoiminto

s. 1964, filosofian maisteri, SHV

Keskeinen työkokemus:

Aktuaari, Varma 1998–2001; Aktuaari, Eläke-Sampo 1996–1998

Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004

Pasi_mustonen.jpg

Pekka Pajamo

Johtaja, Taloushallinto

s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

KPMG Oy Ab:n palveluksessa 1988–2012: KHT-tilintarkastaja 1993–2012, osakas 1998–2012

Arek Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Kansallisoopperan Säätiön ja Varman kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Pekka_pajamo2.jpg

Satu Perälampi

Johtaja, Viestintä

s. 1970, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj 2007–2009; Sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj 2000–2007

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Satu_peralampi.jpg

Jyrki Rasi

Johtaja, Eläkepalvelut

s. 1966, varatuomari

Keskeinen työkokemus:

Osastopäällikkö, Varma 1999–2006; Lakimies, Eläke-Sampo 1996–1998

Tieto Esy Oy:n hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Jyrki_rasi.jpg

Mari Laine

Henkilöstön edustaja

s. 1974, tradenomi

Keskeinen työkokemus:

TyEL-maksuasiantuntija, Varma 2005–

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Mari_laine.jpg

Tuomas Virtanen

Henkilöstön edustaja

s. 1974, tradenomi

Keskeinen työkokemus:

Sovellusvastuuhenkilö, projektipäällikkö, TietoEnator Esy 1998–2009; Pääsuunnittelija, Eläkepalvelut, Varma 2009–

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Tuomas_virtanen.jpg

Johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2014 alkaen (hallituksen päätös 10.10.2013):

Reima Rytsölä
Johtaja, Sijoitukset
s. 1969, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP
Keskeinen työkokemus:
Pankkitoiminnan johtaja, konsernitasoinen vastuu suurista yritys- ja instituutioasiakkuuksista, Pohjola Pankki Oyj, 2008–2013; Pohjola Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä, 1998–2007

 

Varman ylimatemaatikko on Pasi Mustonen. Yhtiön ylilääkärinä toimii Jukka Kivekäs.