Varma

Avainluvut 2013

20132012
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 258,04 230,7
Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet, milj. € 1) 4 786,74 500,5
TyEL-vakuutetut 31.12.491 400498 500
YEL-vakuutukset39 81041 280
Eläkkeensaajat333 700331 400
Sijoitukset, milj. €37 718,134 406,0
Sijoitustuotot, milj. €3 160,12 492,3
Sitoutuneen pääoman tuotto, %9,07,7
Kokonaistulos, milj. €1558,51 201,4
Hoitokustannustulos, milj. €32,021,2
Liikekulut hoitokustannustulosta, %7684,0
Siirto asiakashyvityksiin, milj. €105,078,0
% TyEL-palkkasummasta0,60,4
Vastuuvelka, milj. €31 399,129 766,6
Vakavaraisuuspääoma, milj. €9 139,77 716,3
Vakavaraisuuspääoma/vastuuvelka, % 2) 31,628,0
Vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja2,22,4
Emoyhtiön henkilöstö 31.12.558567
1)Ennen saatujen vastuunjakokorvausten vähentämistä
2)Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta