Varma

Toimitusjohtajan katsaus

Varman vuoden 2013 toiminnan lähtökohtana oli yhtiön vahvasta vakavaraisuudesta huolehtiminen haastavilla ja vaikeasti ennakoitavilla markkinoilla. Sijoitustoiminnan aktiivinen ja huolelliseen hajauttamiseen perustuva hoitaminen tuottikin hyvää tulosta, ja Varma on vahvistanut asemaansa vakavaraisimpana työeläkeyhtiönä. Tasoltaan ennätyksellisen korkeaksi noussut vakavaraisuutemme vahvistaa merkittävästi Varman kykyä toimia haastavassa markkinatilanteessa. Asiakkaamme voivat keskittyä oman liiketoimintansa haasteisiin ja luottaa Varman kykyyn hoitaa sen haltuun uskotut nykyiset ja tulevat eläkevastuut.

Varman sijoitusten 9 %:in kokonaistuotto saavutettiin hyvin maltillisella riskinotolla. Tästä osoituksena oli vakavaraisuutemme nousu 9,1 miljardiin euroon eli 31,6 %:iin vastuuvelasta toimintavuoden päättyessä. Vuoden kuluessa kykenimme parantamaan liikekulutehokkuuttamme, ja tämän seurauksena olemme varanneet 105 miljoonaa euroa palautettavaksi asiakkaillemme.

Maamme talous on vakavien haasteiden edessä. Väestön ikääntyminen näkyy ja tuntuu myös Varmassa. Yhtiön maksamien eläkkeiden määrä kasvoi noin 300 miljoonaa euroa 4,8 miljardiin euroon. Suomalaisen ansioeläkejärjestelmän eläkevastuut kasvavat, vaikka maan talous ei kasva. Yksityinen työeläkejärjestelmä on Suomessa kuitenkin hyvässä kunnossa, ja sen uudistustarpeista keskustellaan työmarkkinaosapuolten kesken.

Yhtiöiden väliset erot riskipuskureiden tasossa ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Toiset yhtiöt voivat paremmin kuin toiset. Yhtiökentän konsolidoituminen on edennyt. Olisiko aika vihdoin uskaltaa koettaa, miten maltillinen kilpailun lisääminen vaikuttaisi työeläkejärjestelmän täytäntöönpanon tehokkuuteen?

Esitän parhaat kiitokseni yhtiön asiakkaille, vakuutuksenottajille ja vakuutetuille sekä Varman henkilöstölle yhteistyön vuosista ja hyvästä työstä vuoden 2013 kuluessa.

 

Matti Vuoria