Varma

Tulevaisuuden näkymät

Haluan kiittää edeltäjääni Matti Vuoriaa Varman hyväksi tehdystä merkittävästä työstä. Matti Vuoria aloitti Varman toimitusjohtajana vuonna 2004, jonka jälkeen yhtiö on vahvistanut asemaansa alan vahvimmaksi toimijaksi. Hyvää työtä, Matti.

Suomen taloudella on suuria haasteita kannettavanaan. Näiden haasteiden edessä on syytä olla realistinen. Olemme jo ohittaneet sen vaiheen, että voisimme yksittäisillä päätöksillä kääntää kansantalouden nopealle kasvu-uralle. Suurena sijoittajana Varma on voinut nähdä, ettei yritysrakenteemme ole päässyt uusiutumaan etenkään keskisuurten yritysten osalta viimeisen vuosikymmenen aikana. Tätä tekemätöntä työtä ei kurota umpeen nopeasti. Lisäksi Suomi tarvitsee kipeästi kasvavia lähimarkkinoita, kasvuhakuista Eurooppaa.

Varma on hyvässä asemassa kohtaamaan talouden haasteita. Vakavaraisuuspääomamme ja sijoitusvarallisuutemme ovat ennätystasolla. Hyvän aseman taustalla ovat sijoitusmarkkinoiden vahva elpyminen, toimiva suomalainen sääntely ja Varmassa tehty työ. Myös tehokkuutemme kehittyi viime vuonna hyvin. Varman asiakkaat hyötyvät vahvasta vakavaraisuudesta ja korkeasta tehokkuudesta kasvavina asiakashyvityksinä. Viime vuoden perusteella maksettavat asiakashyvitykset kohoavat uuteen ennätykseen.

Talouden haasteet näkyvät samaan aikaan Varman suurimman yksittäisen asiakasryhmän, teollisuuden, työpaikkojen ja palkkasumman pienentymisenä. Tämä heijastui vuonna 2013 Varman saaman maksutulon kasvun hidastumisena. Alhaiseen maksutulon kasvuun meidän on varauduttava myös jatkossa. Vastaamme tähän haasteeseen pitämällä Varman hyvässä taloudellisessa kunnossa. Vaalimme hyvää vakavaraisuuttamme, toimimme kustannustehokkaasti ja huolehdimme terveestä asiakaskunnan kehityksestä. Emme kilpaile asiakkaista siten, että edellä mainitut tavoitteet rikkoutuisivat.

Risto Murto

Toimitusjohtaja 1.1.2014 alkaen