Varma

Vuosi 2013 lyhyesti

Osakkeet siivittivät Varman sijoitusten kokonaistuoton 9,0 %:iin vuonna 2013. Hyvän sijoitustuloksen ansiosta vakavaraisuus oli vuoden päättyessä ennätysvahva.

Osakekurssit nousivat voimakkaasti vuonna 2013. Korkotaso säilyi puolestaan matalana, kun Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit jatkoivat vahvasti elvyttävää rahapolitiikkaa. Pitkät korot nousivat, mutta ovat edelleen historiallisesti alhaisella tasolla.

Vakavaraisuus ennätyskorkealla

Varman sijoitustuotto muodostui erittäin hyväksi. Sijoitusten arvo oli vuoden päättyessä 37,7 (34,4) mil-jardia euroa ja niiden tuotto 9,0 (7,7) %. Hyvän tuottokehityksen ansiosta vakavaraisuus vahvistui 9,1 miljardiin euroon eli 31,6 (28,0) %:iin vastuuvelasta.

Omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Vuoden aikana Varma kasvatti osakesijoitusten ja pienensi korkosijoitusten osuutta.

Varma on merkittävä kotimainen sijoittaja; 36,4 % sijoituksistamme eli 13,7 miljardia on sijoitettu eri muodoissa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lue lisää Varman sijoitustoiminnasta Sijoitusvuosi 2013 -osiosta.

Liikekulutehokkuus nosti asiakashyvityksiä

Varma paransi liikekulutehokkuuttaan ja käytti työeläkevakuutusmaksuun sisältyvistä hoitokustannusosista 76 (84) %. Tehokkuus koituu asiakkaiden hyväksi; asiakashyvityksiin varattiin 105 (78) miljoonaa euroa.

Vakuutusmaksutulo oli 4,3 (4,2) miljardia euroa.

 

Vuoden päättyessä Varmalla oli 531 200 (539 700) vakuutettua ja 333 700 eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin eli 4,8 (4,5) miljardia.

Kuntoutuksen jälkeinen työelämässä jatkaminen on Varman asiakaskunnassa jatkuvasti hyvällä tasolla: 72 % kuntoutujista jatkoi työelämässä kuntoutuksen jälkeen.