Varma

Matala korkotaso heijastui korkosijoituksiin

Korkosijoitusten osuus Varman sijoituksista oli vuoden lopussa 28 (31) %, markkina-arvoltaan 10,6 miljardia euroa. Sijoitukset koostuivat valtionlainoista, yritysten liikkeelle laskemista joukkovelkakirjalainoista, rahamarkkinasijoituksista ja lainasaamisista, joista pääosan muodostavat TyEL-lainat.

Varman korkosijoitusten tuotto oli 1,2 %. Korkotuotto muodostui kaksijakoisesti. Lainasaamisten ja yrityslainojen tuotot olivat vallitsevaan korkotasoon nähden hyviä. Valtionlainoissa puolestaan tuottoa painoivat pysyttäytyminen parhaan luottokelpoisuuden velkakirjoissa sekä pitkien korkojen nousu vuoden aikana.

Inflaatio on pysytellyt vallitsevaa korkotasoa korkeampana, jolloin positiivisen reaalituoton saavuttaminen korkosijoituksissa on haasteellista. Korkotuotto myös kääntyy helposti negatiiviseksi, jos korkotaso nousee.

Varma jatkoi valtionlainoissa varovaista riskipolitiikkaa keskittäen sijoitukset parhaan luottokelpoisuuden lainoihin. Valtionlainojen osuutta sijoituksista vähennettiin, ja niiden osuus oli 10 % ja tuotto -1,8 %. Konservatiivinen sijoituspolitiikka heikensi tuottoja. Euroalueen tilanne helpottui vuoden 2013 aikana, ja aiemmin korkealla olleet Italian ja Espanjan korot jatkoivat laskuaan.

Yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotto säilyi kohtuullisen hyvänä 3,0 %:ssa. Riskinvalinnassa onnistuttiin hyvin, sillä vastaava indeksituotto oli nollatasoa. Niiden osuus pieneni vuoden aikana ja oli 14 %.

TyEL-lainojen tuotto hyvä

Lainasaamiset koostuvat valtaosaltaan asiakkaille myönnettävistä TyEL-lainoista. Niiden osuus sijoituksista pieneni vuoden 2013 aikana 7 %:sta 5 %:iin, kun uusien lainojen kysyntä laski ja vanhoja lainoja lyhennettiin. Tuotto oli hyvä ja yleistä korkotasoa selvästi korkeampi 3,3 %.

TyEL-lainojen korko on sidottu Euroopan alueen valtioiden korkotasoon ja ne on katettu vakuuksilla, pääasiassa pankkitakauksilla.