Varma

Hedge-rahastoilla onnistunut vuosi

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 16 (16) %. Ne koostuvat hedge-rahastoista, 13 %, ja inflaatiosijoituksista, 3 %, sekä pienehköstä hyödykepositiosta. Sijoitukset tuottivat 4,5 (6,0) %.

Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 8,8 (6,8) %. Tuotto kertyi tasaisesti, ja sen heilunta oli vähäistä. Sijoitukset hedge-rahastoihin ovat lähes kokonaisuudessaan dollarimääräisiä. Euron kurssimuutokset hieman pienensivät tuottoa, ja valuuttamuutoksista puhdistettuna hedge-rahastojen tuotto oli 11,2 %. Viiden vuoden tuotto on ollut tasainen ja erittäin hyvä, 12,1 %, mikä on parantanut Varman kokonaistuottoja merkittävästi.

Inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Niiden tuotto oli -8,2 (6,5) %. Tuottoon vaikuttivat reaalikorkojen nousu ja inflaation hidastuminen. Lainoilla on tyypillisesti pitkä maturiteetti, jolloin reaalikorkojen nousu ja inflaation hidastuminen heikensivät niiden pääoma-arvoja.