Varma

Huipputuotto osakesijoituksissa

Osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin ja omaisuusluokista selkeästi parhaiten. Niiden osuus Varman sijoitusomaisuudesta oli 39 (34) %, ja niiden tuotto oli 21,8 (14,5 ) %. Osakesijoitukset koostuvat noteeratuista osakkeista (31 %), pääomasijoituksista (6 %) ja noteeraamattomista osakkeista (3 %). Osakesijoituksissa on takana viiden vuoden erittäin hyvä jakso ja niiden keskituotto vuosina 2009–2013 oli 14,2 %.

Pörssikurssien nousu ennätystasoa

Noteerattujen osakkeiden tuottokehitys oli erittäin hyvä. Tuotto kertyi kehittyneiltä markkinoilta, erityisesti Yhdysvalloista, ja Suomen tuotto oli vahva. Kurssitasot nousivat vuoden aikana, ja pörssiyhtiöt jakoivat hyviä osinkoja. Kehittyvien markkinoiden tuotto jäi puolestaan hieman negatiiviseksi.

Varman noteerattujen osakkeiden tuotto nousi 23,7 (14,8) %:iin. Parhaiten salkussa tuottivat suomalaiset osakkeet 33,7 (21,3) %, ja yhdysvaltalaisten osakkeiden nousu oli samaa luokkaa 31,8 (14,9) %. Erityisen vahvaa oli Varman merkittävimmän omistuksen Sampo Oyj:n kehitys vuosituoton ollessa 55,8 %.

Osakekurssit kehittyivät tasaisesti vuoden aikana lukuun ottamatta kesäkuussa tapahtunutta notkahdusta. Markkinoiden luottamus palautui kuitenkin nopeasti, ja loppuvuosi oli erittäin vahva. Yhdysvaltain pörssi toimi koko vuoden kurssinousun veturina.

Talousympäristön näkökulmasta osakemarkkinoiden näkymät ovat haastavat. Yhdysvaltain talouden piristyminen ja matala korkotaso tukivat pörssiosakkeiden arvonnousua. Kursseihin on kuitenkin ladattu paljon odotuksia yhtiöiden tulosten paranemisesta. Osakkeiden hinnat liikkuvat herkästi myös alaspäin, mikäli talousodotukset vähänkin heikkenevät tai korkotaso nousee.

Varman noteeratuista osakesijoituksista kotimaisten osakkeiden osuus oli vuoden päättyessä 46 %. Eurooppalaisten osuus oli 24 %, yhdysvaltalaisten 19 %  ja muiden alueiden 11 %. Kotimaisten osakkeiden korkean osuuden vastapainona Varma on hajauttanut sijoituksiaan laajasti Suomen ulkopuolella paitsi kansainvälisiin osakkeisiin myös pääomasijoituksiin, hedge-rahastoihin ja yrityslainoihin. 

Hyvä tuotto pääomasijoituksista ja noteeraamattomista osakkeista

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Pääomasijoitukset (private equity) tuottivat 12,1 (13,0) ja noteeraamattomat osakkeet 26,7 (15,5) %.

Pääomasijoituksista lähes puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin ja muu osa pääosin Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Arvonkehitys oli vahvaa kaikilla alueilla. Pörssikurssien nousu ja pääomarahastojen salkkuyhtiöiden positiivinen tuloskehitys heijastuivat hyvänä tuottona. Pääomarahastot käyttivät hyväkseen markkinoiden vahvaa kysyntää ja tekivät huomattavan määrän realisointeja. Uusia sijoituksia puolestaan tehtiin suhteellisen vähän, jolloin sijoitusten kokonaismäärä hieman pieneni. Yhdysvalloissa aktiviteetti rahoitus- ja yrityskauppamarkkinoilla oli vilkasta, ja sieltä saatiin paljon pääomanpalautuksia.

Noteeraamattomiin osakkeisiin sisältyvät Varman omistukset asuntokiinteistöjä omistavissa SATO Oyj:ssä ja VVO-yhtymä Oyj:ssä sekä metsäyhtiö Tornator Oyj:ssä. Näiden yhtiöiden kehitys oli osingonjaon ja arvonnousun ansiosta erittäin hyvä.

Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

 

 

15 suurinta osakesijoitusta
Varman
omistus-
osuus
osakkeista
milj. €%
Sampo Oyj1 5687,85
Nokia Oyj4972,28
Nordea Bank AB3890,99
Wärtsilä Oyj Abp3675,20
SATO Oyj34045,67
Nokian Renkaat Oyj3146,75
Elisa Oyj1785,58
KONE Oyj1701,07
UPM-Kymmene Oyj1422,19
Amer Sports Oyj1256,99
Kemira Oyj1156,09
Stora Enso Oyj1141,99
Sponda Oyj9910,27
Metso Oyj901,93
YIT Oyj866,63