Varma

Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä

Riskija-Riskija-TuottoTuotto
kaumakaumaMWRMWRVolati-
12/201312/20121-12/20131-12/2012liteetti
milj. €%milj. €%%%24 kk
Korkosijoitukset10 6242810 666311,24,4
Lainasaamiset2 02652 44173,33,2
OECD/ETA-julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat3 869104 05212-1,83,62,3 2)
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat5 363145 347163,08,1
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset-635-2-1 175-3-0,40,7
Osakesijoitukset14 7563911 7273421,814,5
Noteeratut osakkeet11 579318 5672523,714,913,2
Pääomasijoitukset2 17562 394712,113,0
Noteeraamattomat osakkeet1 0023766226,715,5
Kiinteistösijoitukset4 304114 463133,14,5
Suorat kiinteistösijoitukset3 739103 961122,04,6
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset5651503111,63,1
Muut sijoitukset6 157165 640164,56,0
Hedge-rahastosijoitukset4 850133 779118,86,81,8
Hyödykesijoitukset20112891
Muut sijoitukset1 10631 5715-6,36,0
Sijoitukset yhteensä35 8409532 496949,07,73,3
Johdannaisten vaikutus 1)1 87851 9106
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä37 71810034 406100
Kaikkien joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 4,1.
1)Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen.
2)Volatiliteetti on laskettu kaikista (ei pelkästään julkisyhteisöjen) joukkovelkakirjalainoista.