Varma

Taseen liitetiedot
10. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero, emoyhtiö
JäljelläJäljellä
olevaKirjan-olevaKirjan-
hankinta-pito-Käypähankinta-pito-Käypä
menoarvoarvomenoarvoarvo
31.12., milj. €201320132013201220122012
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt469,2485,4638,2477,3493,9678,4
Konserniyhtiöosakkeet1 505,61 505,62 125,81 604,31 604,32 226,9
Muut kiinteistöosakkeet26,826,830,627,927,931,0
Lainasaamiset konserniyrityksiltä856,3856,3856,3982,6982,6982,6
Saamiset kiinteistöyhtiöiltä93,093,093,047,047,047,0
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet4,34,34,34,34,34,3
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja osuudet248,5248,5468,8185,5185,5364,5
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet15 374,615 374,620 581,312 547,412 547,415 968,4
Rahoitusmarkkinavälineet9 911,59 911,510 258,210 277,210 277,211 156,9
Kiinnelainasaamiset362,6362,6362,6439,5439,5439,5
Muut lainasaamiset1 599,71 599,71 600,21 935,81 935,81 937,3
30 452,030 468,237 019,328 528,728 545,333 836,7
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta-132,7-161,4
Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia16,216,6
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)6 641,05 431,7