Varma

11. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero, konserni
JäljelläJäljellä
olevaKirjan-olevaKirjan-
hankinta-pito-Käypähankinta-pito-Käypä
menoarvoarvomenoarvoarvo
31.12., milj. €201320132013201220122012
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt2 829,82 845,93 765,23 020,73 037,33 987,9
Muut kiinteistöosakkeet26,826,830,627,927,931,0
Saamiset kiinteistöyhtiöiltä
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet0,80,80,90,70,70,9
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja osuudet301,1301,1468,8217,3217,3364,5
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet15 390,715 390,720 597,412 562,512 562,516 059,0
Rahoitusmarkkinavälineet9 911,59 911,510 258,210 277,210 277,211 172,4
Kiinnelainasaamiset362,6362,6362,6439,5439,5439,5
Muut lainasaamiset1 599,71 599,71 600,21 935,81 935,81 937,5
30 423,030 439,137 084,028 481,528 498,133 992,6
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta-132,7-161,4
Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia16,216,6
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)6 644,95 494,5