Varma

14. Kiinteistösijoitusten muutokset
Emoyhtiö
EmoyhtiöLainasaamisetKonserni
Kiinteistöt jasamanKiinteistöt ja
kiinteistö-konserninkiinteistö-
31.12.2013, milj. €osakkeetyrityksiltäosakkeet
Hankintameno 1.1.2 516,11 029,64 210,1
Lisäykset49,158,870,4
Vähennykset-81,3-139,1-138,7
Hankintameno 31.12.2 484,0949,34 141,9
Kertyneet poistot 1.1.-193,8-970,4
Myytyjen kohteiden kertyneet poistot3,432,0
Tilikauden poistot-18,2-96,4
Kertyneet poistot 31.12.-208,5-1 034,8
Arvonalentumiset 1.1.-212,8-191,1
Myytyjen kohteiden arvonalentumiset3,63,7
Tilikauden arvonalentumiset-67,2-63,1
Arvonalentumisten palautukset2,5
Arvonalentumiset 31.12.-273,8-250,5
Arvonkorotukset 1.1.16,616,6
Myytyjen kohteiden arvonkorotukset-0,4-0,4
Arvonkorotukset 31.12.16,216,2
Kirjanpitoarvo 31.12.2 017,8949,32 872,8