Varma

17. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset, emoyhtiö
AineettomatAineelliset
hyödykkeethyödykkeet
Muut pitkä-AineellisetMuut
vaikutteisethyödykkeetaineelliset
31.12.2013, milj. €menotKalustohyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.1.53,67,40,961,9
Edellisenä vuonna loppuun poistetut-0,3-0,4-0,7
Lisäykset0,20,20,00,5
Vähennykset-2,0-2,0
Hankintameno 31.1251,57,20,959,6
Kertyneet poistot 1.1.-21,5-4,0-25,5
Edellisenä vuonna loppuun poistetut0,30,40,7
Tilikauden poistot-8,2-0,9-9,2
Kertyneet poistot 31.12.-29,4-4,5-33,9
Kirjanpitoarvo 31.12.201322,12,70,925,7
Kirjanpitoarvo 31.12.201232,13,40,936,4
Konsernin luvut ovat samat kuin emoyhtiöllä.