Varma

19. Eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2013201220132012
Kiinnelainasaamiset295,5364,2295,5364,2
Muut lainasaamiset813,51 157,0813,51 157,0
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä1 109,01 521,21 109,01 521,2