Varma

20. Lähipiirilainat
EmoyhtiöEmoyhtiö
31.12., milj. €20132012
Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat856,3982,6
Laina-aika on pääsääntöisesti enintään 15 vuotta.
Lainojen korko on sidottu pääsääntöisesti kiinteään korkoon tai perustekorkoon.