Varma

21. Johdannaiset
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2013201220132012
Muut saamiset
Ennakkomaksut optiosopimuksista19,945,119,945,1
Siirtosaamiset
Korkosaamiset johdannaisista
Muut velat
Ennakkomaksut optiosopimuksista18,76,518,76,5
Johdannaisten arvonmuutokset23,737,423,737,4