Varma

23. Vakuutustekninen vastuuvelka
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2013201220132012
Vakuutusmaksuvastuu
Vastaiset eläkkeet14 901,114 908,514 901,114 908,5
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 301,21 072,81 301,21 072,8
Ositettu lisävakuutusvastuu105,978,7105,978,7
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu719,7190,4719,7190,4
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä17 028,016 250,517 028,016 250,5
Korvausvastuu
Alkaneet eläkkeet13 253,012 408,613 253,012 408,6
Tasoitusmäärä1 118,11 107,61 118,11 107,6
Korvausvastuu yhteensä14 371,213 516,214 371,213 516,2
Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä31 399,129 766,631 399,129 766,6