Varma

24. Vakavaraisuuspääoma, emoyhtiö
31.12., milj. €20132012
Oma pääoma102,097,4
Jaettavaksi esitetty takuupääoman korko-0,6-0,6
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero6 641,05 431,7
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 301,21 072,8
Tasoitusmäärä1 118,1
Aineettomat hyödykkeet-22,1-32,1
Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa1 147,0
9 139,77 716,3
Työeläkevakuutusyhtiölain 17 §:n vähimmäispääomavaatimus1 395,3550,6