Varma

26. Oma pääoma
EmoyhtiöKonserni
31.12. milj. €20132013
Takuupääoma11,911,9
Muut rahastot 1.1.80,880,8
Siirto vuoden 2012 voitosta3,73,7
Muut rahastot 31.12.84,584,5
Edellisten tilikausien voitto/tappio4,7-49,4
Siirto varmuusrahastoon-3,7-3,7
Jaettu takuupääoman korkona-0,6-0,6
Siirto hallituksen käyttövaroihin-0,1-0,1
0,4-53,7
Tilikauden voitto5,223,6
Oma pääoma yhteensä102,066,4