Varma

27. Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen
Emoyhtiö
31.12. milj. €2013
Takuuosuuden omistajien osuus
Takuupääoma11,9
Ehdotettu voitonjako takuupääoman omistajille0,6
Vakuutuksenottajien osuus89,5
Yhteensä102,0