Varma

30. Vakuudet ja vastuusitoumukset, emoyhtiö
31.12., milj. €20132012
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
Johdannaissopimukset
Suojaustarkoituksessa hankitut johdannaiset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona3 137,5805,3
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-2 953,6-776,5
sopimusten käypä arvo-7,3-5,2
Valuutanvaihtosopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona10 245,58 129,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-10 245,5-7 982,9
sopimusten käypä arvo56,899,2
Muut johdannaiset
Korkojohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona818,219 409,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-896,7-1 660,6
sopimusten käypä arvo1,5-2,2
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona25 000,016 126,7
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-6 849,9-4 610,7
sopimusten käypä arvo-4,40,4
Asetetut
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona35 000,016 126,7
kohde-etuuden riskikorjattu arvo5 695,83 532,5
sopimusten käypä arvo3,9-0,2
Luottoriskijohdannaiset
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona753,4
kohde-etuuden riskikorjattu arvo206,9
sopimusten käypä arvo0,9
Koronvaihtosopimukset
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvoina64,8157,3
kohde-etuuden arvo64,8157,3
sopimusten käypä arvo0,20,3
Valuuttajohdannaiset
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona438,11 592,7
kohde-etuuden riskikorjattu arvo260,2-414,9
sopimusten käypä arvo-2,315,5
Asetetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona577,8678,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-244,3-59,3
sopimusten käypä arvo4,8-19,5
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvoina89,9
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-22,4
sopimuksen käypä arvo0,6
Valuutanvaihtosopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona87,1145,2
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-87,1-99,7
sopimusten käypä arvo3,09,0
Osakejohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona202,9127,4
kohde-etuuden riskikorjattu arvo202,9127,4
sopimusten käypä arvo6,7-0,1
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona259,4534,7
kohde-etuuden riskikorjattu arvo24,025,9
sopimusten käypä arvo-4,81,3
Asetetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona639,0579,7
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-24,931,4
sopimusten käypä arvo6,60,2
Muut johdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona506,6757,6
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-16,0285,2
sopimusten käypä arvo-0,32,7
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden arvo itseisarvoina15,420,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo1,73,5
sopimusten käypä arvo-0,3-0,3
Asetetut
kohde-etuuden arvo itseisarvoina15,420,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-4,5-9,0
sopimusten käypä arvo1,01,0
Hyödykeswapit
kohde-etuuden arvo itseisarvoina217,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo217,5
sopimusten käypä arvo0,6
Yhteensä
kohde-etuuden arvo itseisarvona77 315,365 965,2
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-14 878,1-11 243,3
sopimusten käypä arvo66,2103,0
Noteerattujen johdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen pörssissä noteerattua hintaa. Muiden johdannaisten käyvät arvot perustuvat markkinoiden noteerauksista laskettuihin arvoihin tai ulkopuolisten tahojen antamiin arvioihin käyvistä arvoista.