Varma

31. Vakuudet ja vastuusitoumukset, emoyhtiö
31.12., milj. €20132012
Sijoitussitoumukset
Pääomarahastot3 421,93 196,4
Muut rahastot2 258,01 216,0
Eläkevastuut
Yhtiön vastuulla olevat eläkesitoumukset0,91,0
Leasing- ja vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät0,80,9
Myöhempinä vuosina erääntyvät0,71,1
Muut vastuusitoumukset
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman arvonlisäverovelvollisuusryhmään kuuluvat eFennia Oy, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Fennia Varainhoito Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, Tieto Esy Oy, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja lisäksi edellä mainittujen yhtiöiden omistamat kiinteistöyhtiöt.
Ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa ryhmän tilitettävästä arvonlisäverosta7,25,9
Kiinteistösijoitusten arvonlisäverovähennysten tarkistusvastuu149,7130,0
Arvopaperilainaus
Joukkovelkakirjalainat
Nimellisarvo1 387,01 219,0
Jäljellä oleva hankintameno1 423,11 277,3
Käypä arvo1 427,11 352,6
Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Lainaustoiminnan vastapuolena on säilytyspankki, Northern Trust Co. London, jolle lainaksiottajat asettavat vakuudet. Lainojen vakuutena on arvopapereita. Lainat ovat keskeytettävissä milloin tahansa.