Varma

2. Maksetut korvaukset
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2013201220132012
Ensivakuutus
Maksettu eläkkeensaajille
TyEL:n mukainen perusvakuutus4 441,64 168,14 441,64 168,1
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus101,0100,8101,0100,8
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus243,4230,9243,4230,9
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus0,70,60,70,6
4 786,74 500,54 786,74 500,5
Saatu vastuunjakokorvauksia 1)
TyEL-eläkkeet-115,4-151,7-115,4-151,7
YEL-eläkkeet-39,8-33,7-39,8-33,7
Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta-172,4-141,7-172,4-141,7
YEL:n valtion osuus-13,2-5,7-13,2-5,7
VEKL:n valtion korvaus-0,2-0,1-0,2-0,1
-341,1-332,9-341,1-332,9
Jälleenvakuutus-0,00,0-0,00,0
4 445,64 167,64 445,64 167,6
Korvaustoiminnon hoitokulut37,548,337,548,3
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 2)6,56,56,56,5
Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta4 489,74 222,54 489,74 222,5
Jälleenvakuuttajien osuus-0,1-0,1-0,1-0,1
Maksetut korvaukset yhteensä4 489,64 222,44 489,64 222,4
1)Maksettuihin/saatuihin vastuunjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta, palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta, osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä VEKL:n korvausta.
2)Vuosina 2000–2013 Varman vakuutusmaksutuloon sisältyvät työkyvyttömyysriskin hallintaosat olivat yhteensä 67 miljoonaa euroa, joista työhyvinvointihankkeisiin käytettiin osana korvauskuluja 98 prosenttia. Vuonna 2013 hallintaosat olivat 5,4 miljoonaa euroa ja siirto korvauskuluihin oli 6,5 miljoonaa euroa.