Varma

3. Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2013201220132012
Sijoitustoiminnan tuotot
Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin
Osinkotuotot0,40,4
0,40,4
Tuotot sijoituksista osakkuusyrityksiin
Osinkotuotot17,213,4
17,213,4
Tuotot kiinteistösijoituksista
Korkotuotot
Konserniyhtiöt47,142,1
Muut0,90,7
Muut tuotot293,3298,1319,4322,2
340,4340,1320,3322,9
Tuotot muista sijoituksista
Osinkotuotot384,9421,8385,1421,9
Korkotuotot391,4365,2391,4365,2
Muut tuotot1 060,7602,91 060,7602,9
1 837,11 389,91 837,21 390,0
2 195,11 743,92 157,51 712,9
Arvonalentumisten palautukset227,4326,7227,4326,7
Myyntivoitot1 393,11 365,11 395,11 364,6
Yhteensä3 815,63 435,73 780,03 404,2
Sijoitustoiminnan kulut
Kulut kiinteistösijoituksista-182,1-183,0-89,9-88,0
Kulut muista sijoituksista-663,9-943,6-663,9-943,6
Korkokulut-1,3-0,7-1,3-0,7
-847,4-1 127,3-755,1-1 032,4
Arvonalentumiset ja poistot
Arvonalentumiset-536,4-490,3-481,4-485,2
Rakennusten suunnitelmapoistot-18,2-18,8-149,8-109,7
-554,6-509,1-631,2-594,9
Myyntitappiot-462,9-925,7-462,9-925,7
Yhteensä-1 864,8-2 562,2-1 849,2-2 553,0
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa1 950,7873,51 930,8851,2