Varma

4. Tuloslaskelman erä "Liikekulut"
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2013201220132012
Vakuutusten hankintamenot
Ensivakuutuksen palkkiot1,51,51,51,5
Muut vakuutusten hankintamenot9,88,99,88,9
11,310,311,310,3
Vakuutusten hoitokulut37,336,337,336,3
Hallintokulut
Lakisääteiset maksut
ETK:n kustannusosuus10,18,310,18,3
Oikeushallintomaksu1,11,11,11,1
Finanssivalvonnan valvontamaksu0,60,60,60,6
11,810,011,810,0
Muut hallintokulut15,315,415,315,4
75,672,075,672,0