Varma

5. Kokonaisliikekulut toiminnoittain
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2013201220132012
Maksetut korvaukset
Korvaustoiminnon hoitokulut37,548,337,548,3
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut6,56,56,56,5
44,154,844,154,8
Liikekulut75,672,075,672,0
Sijoitustoiminnan hoitokulut
Kulut kiinteistösijoituksista4,35,14,35,1
Kulut muista sijoituksista18,716,718,716,7
23,021,823,021,8
Kokonaisliikekulut yhteensä142,7148,7142,7148,7