Varma

Hoitokustannustulos
milj. €20132012201120102009
Vakuutusmaksun hoitokustannusosat126,6125,4122,2123,0110,2
Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat5,85,85,54,94,6
Muut tuotot0,90,40,81,21,0
Hoitokustannustulo yhteensä133,3131,5128,5129,0115,8
Toimintokohtaiset liikekulut 1)-101,3-110,3-93,2-93,7-93,1
Liikekulut yhteensä-101,3-110,3-93,2-93,7-93,1
Hoitokustannustulos32,021,235,335,422,7
Liikekulut % hoitokustannustulosta7684737380

1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja

 

 

Työkyvyn ylläpitotoiminta
31.12., milj. €20132012201120102009
Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa5,45,45,35,04,1
Korvauskulut; työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut6,56,57,76,03,9
Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut/ Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %121,0121,9144,9120,196,0