Varma

Sijoitusjakauma käyvin arvoin
Perus-Perus-Riskija-Riskija-Riskija-Riskija-Riskija-
jakaumajakaumakauma 8)kauma 8)kauma 8)kauma 8)kauma 8)
2013201220132012201120102009
milj. €%milj. €%milj. €% 10)% 10)% 10)% 10)% 10)
Korkosijoitukset yhteensä12 893,134,213 035,537,910 623,528,231,042,434,247,5
Lainasaamiset 1)2 026,45,42 441,07,12 026,45,47,19,311,311,8
Joukkovelkakirjalainat9 523,825,39 061,026,39 231,824,527,327,120,030,4
Muut rahoitus-
markkinavälineet ja talletukset 1) 2)
1 342,93,61 533,54,5-634,6-1,7-3,46,02,85,3
Osakesijoitukset yhteensä14 565,138,611 554,133,614 755,639,134,130,540,127,5
Noteeratut osakkeet 3)11 393,330,28 393,824,411 578,830,724,921,632,822,7
Pääomasijoitukset 4)2 174,75,82 394,37,02 174,75,87,06,65,43,2
Noteeraamattomat osakkeet 5)997,12,6766,12,21 002,22,72,22,31,81,5
Kiinteistösijoitukset yhteensä4 304,211,44 463,513,04 304,211,413,014,013,015,1
Suorat kiinteistö-
sijoitukset
3 738,99,93 960,611,53 738,99,911,512,511,913,1
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset565,21,5502,91,5565,21,51,51,51,12,0
Muut sijoitukset5 955,715,85 352,915,66 156,516,316,414,215,313,2
Hedge-rahasto-
sijoitukset 6)
4 849,712,93 779,411,04 849,712,911,011,211,211,2
Hyödykesijoitukset0,30,02,50,0201,00,50,80,43,11,9
Muut sijoitukset 7)1 105,82,91 571,04,61 105,82,94,62,61,10,0
Sijoitukset yhteensä37 718,1100,034 406,0100,035 839,895,094,4101,1102,6103,2
Johdannaisten
vaikutus 9)
1 878,35,05,6-1,1-2,6-3,2
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä37 718,1100,034 406,0100,037 718,1100,0100,0100,0100,0100,0
Jvk-salkun modifioitu duraatio4,1

1) Sisältää kertyneet korot
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin
8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto.
9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vakautus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.
10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.