Varma

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin
Sijoitus-
toim.TuottoTuottoTuottoTuottoTuotto
netto-Sitou-sitoutu-sitoutu-sitoutu-sitoutu-sitoutu-
tuotot,tunutneelleneelleneelleneelleneelle
markkina-pää-pää-pää-pää-pää-pää-
arvot 8)oma 9)omalleomalleomalleomalleomalle
2013201320132012201120102009
Tuotto €/% sitoutuneelle pääomallemilj. €milj. €%%%%%
Korkosijoitukset yhteensä145,912 563,91,24,44,24,68,6
Lainasaamiset 1)74,42 272,03,33,23,91,53,4
Joukkovelkakirjalainat76,49 053,50,85,55,06,311,2
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2)-4,91 238,3-0,40,71,02,14,7
Osakesijoitukset yhteensä2 635,012 106,221,814,5-13,019,833,3
Noteeratut osakkeet 3)2 154,09 086,623,714,9-18,918,946,4
Pääomasijoitukset 4)270,62 231,712,113,09,623,92,3
Noteeraamattomat osakkeet 5)210,4787,926,715,520,724,54,5
Kiinteistösijoitukset yhteensä137,74 388,23,14,56,43,52,7
Suorat kiinteistösijoitukset78,93 879,72,04,65,93,35,3
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset58,9508,511,63,111,24,8-12,5
Muut sijoitukset265,75 927,04,56,04,518,025,3
Hedge-rahastosijoitukset 6)380,04 302,88,86,83,517,125,1
Hyödykesijoitukset-11,63,3-357,128,6
Muut sijoitukset 7)-102,71 620,9-6,36,010,917,1
Sijoitukset yhteensä3 184,234 985,29,17,7-2,111,014,1
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut-24,115,8
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin3 160,135 001,09,07,7-2,111,014,1

1) Sisältää kertyneet korot
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin
8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta.
9) Sitoutunut pääoma = markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat