Varma

Tunnusluvut ja analyysit
Tiivistelmä
31.12., milj. €20132012201120102009
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 258,04 230,73 976,63 735,23 399,7
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1)4 445,54 167,53 924,63 652,93 265,9
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin,
milj. €
3 160,12 492,4-711,03 277,83 551,1
tuotto sitoutuneelle pääomalle, %9,07,7-2,111,014,1
Liikevaihto, milj. €6 228,35 120,73 942,94 888,15 883,4
Kokonaisliikekulut, milj. €142,7148,7135,9132,0126,6
% liikevaihdosta2,32,93,42,72,2
Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut101,3110,393,293,793,1
% TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta0,50,60,50,50,6
Kokonaistulos, milj. €1 558,51 201,4-1 377,72 054,42 185,3
Vastuuvelka, milj. €31 399,129 766,628 965,629 088,827 789,3
Vakavaraisuuspääoma, milj. € 2)9 139,77 716,36 520,47 912,96 017,1
% vastuuvelasta 3)31,628,024,830,824,9
suhteessa vakavaraisuusrajaan2,22,42,52,32,8
Tasoitusvastuu, milj. €1 118,11 107,61 120,21 158,31 016,2
Eläkevarat, milj. € 4) 38 040,235 198,432 782,333 570,130 126,8
Siirto asiakashyvityksiin (%) TyEL-palkkasummasta 5)0,590,440,400,540,40
TyEL-palkkasumma, milj. €17 813,417 706,117 324,616 495,315 152,7
YEL-työtulosumma, milj. €901,7909,9880,0749,4732,6
TyEL-vakuutuksia 6)26 90027 60028 10028 30027 600
TyEL-vakuutettuja491 400498 500498 400488 300474 800
YEL-vakuutuksia39 81041 28041 94038 40038 300
Eläkkeensaajia333 700331 400330 000326 900322 900
1)Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja
2)Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti
3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta
4)Vastuuvelka + arvostuserot
5)Ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella
6)Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset