Varma

Vakavaraisuus
Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta)20132012201120102009
Vakavaraisuusraja14,511,89,913,39,0
Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 1)57,847,139,653,236,1
Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää 2)27,7
Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste) 3)31,628,024,830,824,9

1) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoman enimmäismäärä.
2) Ilmoitetaan vuodesta 2013 lähtien.
3) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.