Varma

Rahoituslaskelma
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2013201220132012
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta11,08,8-9,0-13,6
Oikaisut
Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos1 632,5801,11 632,5801,1
Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset309,1163,6254,1158,5
Suunnitelman mukaiset poistot27,328,2158,9119,2
Myyntivoitot ja -tappiot-930,3-439,4-932,2-438,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta1 049,6562,31 104,3626,3
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+)224,7-259,6211,3-258,9
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/
vähennys (+)
-47,5175,6-48,0180,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja1 226,8478,31 267,6547,5
Maksetut välittömät verot-5,8-4,4-5,8-4,4
Liiketoiminnan rahavirta1 221,0473,81 261,8543,0
Investointien rahavirta
Nettosijoitukset ja luovutustulot-1 319,8-366,4-1 374,2-435,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot1,60,61,60,6
Investointien rahavirta-1 318,2-365,8-1 372,7-435,1
Rahoituksen rahavirta
Maksetut takuupääoman korot ja muu voitonjako-0,6-0,7-0,6-0,7
Rahoituksen rahavirta-0,6-0,7-0,6-0,7
Rahavarojen muutos-97,8107,3-111,5107,2
Rahavarat tilikauden alussa717,9610,6717,9610,7
Rahavarat tilikauden lopussa620,1717,9606,5717,9