Varma

Tase
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €Liite2013201220132012
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot1722,132,122,132,1
Sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet142 017,82 126,12 872,83 065,2
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä14949,31 029,6
2 967,13 155,72 872,83 065,2
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä12134,34,30,80,7
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä1213248,5185,5301,1217,3
252,7189,7301,9218,0
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet1615 374,612 547,415 390,712 562,5
Rahoitusmarkkinavälineet9 911,510 277,29 911,510 277,2
Kiinnelainasaamiset362,6439,5362,6439,5
Muut lainasaamiset181 599,71 935,81 599,71 935,8
27 248,325 199,927 264,525 214,9
30 468,228 545,330 439,128 498,1
Saamiset
Ensivakuutustoiminnasta
Vakuutuksenottajilta179,6153,1179,6153,1
Muut saamiset
Muut saamiset396,7630,5412,7632,9
576,3783,6592,3786,1
Muu omaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto172,73,42,73,4
Muut aineelliset hyödykkeet170,90,90,90,9
3,64,33,64,3
Rahat ja pankkisaamiset620,1717,9606,5717,9
623,7722,2610,1722,2
Siirtosaamiset
Korot ja vuokrat140,4157,5141,4158,6
Muut siirtosaamiset20,721,120,921,2
161,2178,5162,3179,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ31 851,430 261,831 825,930 218,3
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2013201220132012
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Takuupääoma11,911,911,911,9
Muut rahastot84,580,884,580,8
Edellisten tilikausien voitto/tappio0,40,3-53,7-50,2
Tilikauden voitto5,24,323,60,9
26102,097,466,443,4
Vähemmistöosuus14,114,1
Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu2317 028,016 250,517 028,016 250,5
Korvausvastuu2314 371,213 516,214 371,213 516,2
31 399,129 766,631 399,129 766,6
Velat
Ensivakuutustoiminnasta9,98,39,98,3
Muut velat321,1369,3316,8365,7
331,0377,6326,7374,0
Siirtovelat19,320,119,520,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ31 851,430 261,831 825,930 218,3