Varma

Tulevaisuuden näkymät

Maailman talouden vahvistuminen on käynnissä. Euroalueella talousongelmien tasapainottuminen luo tilaa kasvulle. Merkit teollisuustuotannon kasvun vahvistumisesta euroalueella voimistuivat vuoden loppua kohden. Vahva euron kurssi kuitenkin painaa monien maiden hintakilpailukykyä vielä pitkään.

Suomen taloudessa on paljon haasteita ratkottavana, vaikka globaalin kysynnän vahvistumisen odotetaankin vetävän talouttamme hieman parempaan suuntaan alkaneena vuonna. Suhdannenäkymät ovat edelleen vaisut lähikuukausien ajan. Pidemmän ajan kehityskulkujen seurauksena elinkeinorakenteemme on muuttunut ja viennin jalostusarvo on laskenut. Suomi tarvitseekin uusia kasvun lähteitä.

Pääomamarkkinoiden kehitys on ollut vahvaa Suomessa erityisesti kun sitä tarkastelee suhteessa reaalitalouden tilanteeseen. Tämä kertoo sijoittajien uskosta suomalaisten yritysten hyvään kannattavuuteen tulevaisuudessa. Muutokset keskuspankkien rahapolitiikassa saattavat aiheuttaa levottomuutta markkinoilla. Arviot rahapolitiikan kiristymisen vaikutuksista pääomamarkkinoilla ovat osin ristiriitaisia; oleellista on kuitenkin toimien ajoituksen ja volyymin mitoittamisen onnistuminen.

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän rahoitusasema on vakaa ja se tarjoaa vakuutetuille vakaat etuusperusteiset eläkkeet. Varma haluaa olla edelläkävijä työeläkkeissä ja luotettava työeläkevakuuttamisen kumppani asiakkailleen. Varma korostaa työeläkeyhtiön vastuuta ammattimaisesta sijoitustoiminnan riskienhallinnasta sekä kannattaa toimialan tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja kilpailun edellytysten lisäämistä edelleen. Työeläkevakuutusyhtiön tulee hoitaa sille määritetty tehtävä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti.