Varma

Vastuuvelka

Varman vastuuvelka kasvoi 5,5 (2,7) prosenttia 31 399 (29 767) miljoonaan euroon. Vastuuvelkaan sisältyy kasvaneiden vakuutusmaksu- ja korvausvastuiden lisäksi asiakashyvityksiin käytettävää ositettua lisävakuutusvastuuta 106 (79) miljoonaa euroa, vakavaraisuuspääomaan sisältyvää ositta-matonta lisävakuutusvastuuta 1 301 (1 073) miljoonaa euroa ja osaa työeläkejärjestelmän osaketuotoista puskuriksi siirtävää osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta 720 (190) miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä oli 1 118 (1 108) miljoonaa euroa.

Vastuuvelan katteena olevan omaisuuden arvo oli vuoden lopussa 121 (118) prosenttia vastuuvelasta.