Varma

Yhtiön hallinto

Varman yhtiökokouksessa käyttävät äänivaltaa vakuutuksenottajat noin 78 prosentin, vakuutetut noin 20 prosentin sekä takuupääoman omistaja Sampo-konserni noin kahden prosentin äänioikeudella.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2013 valittiin hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi Petri Castrén, Lauri Peltola, Juhani Pitkäkoski, Arja Talma, Leena Vainiomäki ja Satu Wrede. Hallintoneuvoston jäseninä jatkoivat Juri Aaltonen, Martti Alakoski, Berndt Brunow, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Tapio Korpeinen, Tapio Kuula, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Jari Paasikivi, Hannu Penttilä, Pertti Saarela, Kari Sairo, Mika Seitovirta, Saana Siekkinen, Antti Sippola, Jorma J. Takanen, Kari Virta, Anssi Vuorio ja Göran Åberg.

Hallintoneuvoston kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kuula sekä varapuheenjohtajaksi Martti Alakoski.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajiksi KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT Petri Kettunen sekä varatilintarkastajiksi KHT Paula Pasanen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 3.12.2013 uudelleen seuraavat hallituksen erovuorossa olleet jäsenet: Johanna Ikäheimo, Kari Jordan ja Veli-Matti Töyrylä. Uusiksi jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Jari Paasikivi ja Antti Palola. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sakari Tamminen sekä varapuheenjohtajina Kari Jordan ja Mikko Mäenpää.

Varman hallitus nimitti 22.8.2013 KTT Risto Murron toimitusjohtajaksi 1.1.2014 alkaen. Hallitus nimitti 9.10.2013 VTM Reima Rytsölän yhtiön sijoitustoiminnosta vastaavaksi johtajaksi 1.1.2014 alkaen.

Varman hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 31.1.2014 puheenjohtajaksi Kari Jordanin sekä varapuheenjohtajiksi Jari Paasikiven ja Antti Palolan.

Varman verkkosivuilla on esitetty hallinto- ja ohjausjärjestelmistä ajantasainen selvitys, joka perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksiin. Varma julkaisee osavuosiraportin vuosi-neljänneksittäin. Varman pyrkimyksenä on, että sen taloudellinen julkinen raportointi on läpinäkyvää ja parhaiden käytäntöjen mukaista.