Varma

Tuloslaskelma
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €Liite2013201220132012
Vakuutustekninen laskelma
Vakuutusmaksutulo14 258,04 230,74 258,04 230,7
Sijoitustoiminnan tuotot33 815,63 435,73 780,03 404,2
Korvauskulut
Maksetut korvaukset2-4 489,6-4 222,4-4 489,6-4 222,4
Korvausvastuun kokonaismuutos-855,0-630,1-855,0-630,1
-5 344,6-4 852,4-5 344,6-4 852,4
Vakuutusmaksuvastuun muutos
Kokonaismuutos-777,5-171,0-777,5-171,0
-777,5-171,0-777,5-171,0
Liikekulut4-75,6-72,0-75,6-72,0
Sijoitustoiminnan kulut3-1 864,8-2 562,2-1 849,2-2 553,0
Vakuutustekninen tulos11,08,8-9,0-13,6
Muu kuin vakuutustekninen laskelma
Vakuutustekninen tulos11,08,8-9,0-13,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta38,418,9
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Tilikauden verot-5,8-4,4-5,8-4,4
Voitto varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen5,24,323,60,9
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta0,00,0
Tilikauden voitto5,24,323,60,9