Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Palkka- ja palkkioselvitys

Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Varma noudattaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin. Tämä selvitys on nähtävissä Varman verkkosivuilla www.varma.fi.

Selvitys kuvaa tilannetta 31.12.2014.